2015-04-01

Status prawny

  Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Dobre Miasto.

  Organem nadzorującym Przedszkole jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

  Przedszkole działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela.

  Przedszkole posiada Statut Przedszkola.