2015-04-01

ESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do szkoły.

 

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobrym Mieście dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu EPUAP.

Ścieżka dostępu: Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw - należy wybrać usługę  "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" (litera P, piąta pozycja - uszeregowanie alfabetyczne).

Kolejno należy użyć przycisku: Przejdź do formularza, a następnie wyszukać odbiorcę używając nazwy szkoły, miejscowości lub adresów skrytek:

  • /przedszkolesamorządowenr1/skrytka
  • /przedszkolesamorządowenr1/skrytka_ESP

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216) Przedszkole Samorządowe  Nr 1 w Dobrym Mieście akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załacznikami to 3 megabajty.
Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.
Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.